Ölet har en lång och innehållsrik historia bakom sig samt en ljus framtid framför sig.

Ölets ursprung

Redan flera tusen år före Kristus dracks öl. Detta bekräftas av rester som innehåller malt och humle som legat i gamla kärl. Man analyserar ölresterna med kol-14 metoden för att få en någorlunda korrekt ålder på drycken. Öl dracks i Mellanöstern och Europa. Under romarrikets styre i Europa lär dock vin ha varit mer populärt, det var också mer populärt i antikens Grekland.

Drickandet var mer utbrett för i tiden och i vissa fall mer acceptabelt. Att vara berusad under förmiddagen förvånade inte många. Även tonåringar drack lagligt alkohol till skillnad mot dagens system med stränga åldersgränser. Det är tveksamt om öl och sprit hade blivit tillåtna idag om de uppfanns nyligen. Såväl forskning som statistik visar att alkohol gör mer skada än nytta.

Öl användes också i diverse ceremonier vid hyllningar och böner till gudar. Ölet kunde också följa med de avlidne i graven som en present till dödsriket. I modern tid har de avlidna hedrats med så kallat gravöl där de anhöriga och de avlidnas vänner samlats och hyllat vederbörande över öl, mat och i vissa fall musik och dans.

Ölets framtid

Ölet kommer troligtvis vara fortsatt viktigt även i framtiden. “Beerpong” är populärt bland ungdomar som kastar pingisbollar mot plastmuggar. Öl är troligtvis den mest druckna alkoholhaltiga drycken, tätt följd av vin. Alkoholfria öl blir allt vanligare och troligtvis kommer ännu fler märken att lansera sina alkoholfria alternativ. Skulle ölen mot förmodan försvinna från marknaden eller bli mycket dyrare kanske folk väljer att dricka mjöd (honungsvin) eller cider istället. Även julmusten kan under högtider ersätta ölen eftersom den faktiskt från början var tänkt som ett komplement till den som ville hålla sig nykter.

Den som lever får se helt enkelt, men mycket talar för att öl ska kunna drickas även på 2020-talet.